Nyheder fra Fredensborg

4 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Fredensborg og omegn

Job tilbydes:
Skovskolen søger uddannelseschef til Videnscenter for Skov og Natur
Skovskolen ved Københavns Universitet søger en uddannelseschef til skolens skov- og naturfaglige uddannelser. Du skal være chef for Videnscenter for Skov og Natur, som rummer uddannelserne. Skov- og naturtekniker (erhvervsuddannelse) Skov- og landskabsingeniør (professionsbacheloruddannelse) AMU kurser inden for skov- og naturforvaltning og -formidling Jagt- og vildtforvaltning, herunder den étårige Vildtforvalteruddannelse Videnscenteret har 30 medarbejdere, heraf fire studie- og uddannelsesledere. Du bliver chef for mellemlederne og skal sammen med dem og medarbejdergruppen drive og udvikle uddannelserne. Dit centers uddannelser udbydes både i Jylland (Auning) og på Sjælland (Nødebo). Du bliver en del af skolens chefgruppe, som består af dig, en videnscenterchef-kollega, skolens servicecenterchef samt forstanderen. Skovskolen har omkring 70 ansatte, som arbejder med heltids- og efteruddannelser samt kurser indenfor for skov, park, landskab, friluftsliv og naturformidling. Skovskolen udbyder uddannelse på alle niveauer inden for fagområderne, herunder kurser og rådgivning som indtægtsdækket virksomhed. Vi tilbyder et inspirerende, uhøjtideligt og fleksibelt arbejdsmiljø med dedikerede og engagerede kolleger. Derudover er Skovskolen i Nødebo med sin placering i kanten af Gribskov med udsigt over Esrum Sø en af Danmarks smukkeste arbejdspladser. Stillingsindhold Skovskolen vil være kendt som et af Danmarks bedste grønne uddannelsessteder og som et videncenter, der skaber, udvikler og formidler den mest relevante grønne viden. Vi vil være åbne for alle, der gerne vil ind i den grønne verden. Det gør vi ved at udvikle og udbyde de relevante uddannelses- og efteruddannelsestilbud, som efterspørges i samfundet. Skovskolen lægger vægt på at give vores studerende, elever og kursister den bedst mulige faglige ballast i forhold til den grønne sektors behov og de bedst mulige oplevelser under deres uddannelser og deres ophold på skolen. Dine hovedopgaver er derfor at: Udvikle Skovskolens uddannelser inden for skov- og naturforvaltning samt jagt- og vildtforvaltning Lede dine mellemledere med dialog og sparring samt rammer og retning Kvalitetssikre Videnscenterets uddannelser Gennemføre udbudsrunder og akkreditering Revidere studieordninger og uddannelsesordninger Betjene uddannelsesudvalg, ekspertudvalg, fagligt udvalg og rådgivende udvalg for dine uddannelser Ressourceoptimere på tværs af alle uddannelser Udarbejde budget og sikre budgetopfølgning for dine uddannelser Kontakt til KU og til samarbejdsinstitutioner for så vidt angår dine uddannelser Være en del af Skovskolens øverste ledelse og - med et blik for helheden - derfor medansvarlig for optimering og udvikling af skolens tværgående drift, overordnede økonomi samt langsigtede strategi. Hvem leder vi efter? Du har omfattende ledererfaring fra tidligere jobs, og du trives med den faglighed og det ansvar, der ligger i lederrollen. Du er et empatisk menneske, der finder ledelsesopgaven motiverende, og du holder af samspillet med selvstændige og dedikerede medarbejdere og lederkolleger. Den ideelle ansøger har omfattende og succesfuld erfaring med ledelse af AMU, erhvervsuddannelser og/eller professionsbacheloruddannelser. Stor nysgerrighed over for den grønne sektor og alle dens behov for uddannelse er et krav, da du løbende skal kunne udvikle svaret på sektorens behov. Vi forestiller os, at du har en akademisk eller anden videregående uddannelse, men din uddannelsesbaggrund er ikke så vigtig - det vigtigste er, hvad du har med af erfaring og hvilke kompetencer og ideer du bringer med ind i stillingen. Løn- og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår fastsættes på grundlag af gældende overenskomst. Der er mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer og erfaring. Ansættelsesområdet er Københavns Universitet og med Skovskolen, Nødebovej 77A, Nødebo, 3480 Fredensborg som tjenestested. Du skal påregne rejseaktiviteter i hele landet, herunder til Skovskolens afdeling i Jylland. Du forventes at være på den jyske afdeling svarende til mindst en dag om ugen. Du indgår i Skovskolens chefgruppe, og du refererer til forstander Thomas Færgeman. Yderligere information, ansøgning og samtale Yderligere oplysninger om jobbet, ansættelsesforhold og arbejdssted fås ved henvendelse til forstander Thomas Færgeman på telefon 31 65 31 00 eller mail thf@ign.ku.dk. Ansøgning Ansøgningen skal være bilagt CV med fremhævelse af relevante kompetencer og opnåede resultater samt dokumentation for relevant uddannelse. Vi modtager kun elektroniske ansøgninger. Søg stillingen via knappen 'ANSØG OM JOB'. Ansøgningsfrist er den 9. februar 2022. Første samtalerunde afholdes den 15. februar, test gennemføres 16. eller 17. februar og anden samtalerunde er den 21. februar 2022. Stillingen ønskes besat fra 1. april 2022 eller snarest derefter. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen uanset personlig baggrund. Skovskolen er en sektion under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på Københavns Universitet (KU). IGN har en stærk tradition for tværfagligt samarbejde både internt og eksternt og er med til at løse de store udfordringer med klimaforandringer og øget pres på naturressourcerne. IGN forsker og underviser i jordens tidligere, nuværende og fremtidige fysiske kemiske og biologiske miljøer og deres samspil med samfund og mennesker. IGN rådgiver myndigheder og virksomheder samt bidrager med viden og færdiguddannede kandidater til en bæredygtig fremtid.
KU - SCIENCE - IGN - SKOVSKOLEN
Indrykket 25. januar på JobNet
Job tilbydes:
Vi mangler dig som er Social og sundhedsassistent eller sygeplejerske , til at hjælpe en sød familie med en hjerneskadet pige, efter en drukneulykke
Vi søger En ny kollega som kan arbejde i dagtimerne 07.00-19.15. Teamet arbejder ud fra et fast 4 ugers rul med faste arbejdes dage. Vi mangler en ny kollega som har lyst til at supplere med et par faste vagter ved siden af et evt andet arbejde på denne ordning. Ledige vagter (på nuværende tidspunkt) Rul 3: Torsdag+ Fredag+Lørdag Rul 3 starter i kalenderårets uge 3, 4 uger efter vil rul 3 lande i kalenderårets uge 7.... osv.... Om pigen Pigen er 11 år gammel og pådrog sig skaden i 2016, efter en drukneulykke. Hun er 100% plejekrævende, har intet sprog og trættes hurtigt. Derfor er hun helt afhængig af, at hendes hjælpere kan aflæse hende og reagere på hendes ubehag, som blandt andet kommer til udtryk ved at hun spænder op i kroppen. Pigen ernæres udelukkende via sondeernæring og hun mangler sin synkefunktion, hvilket betyder at hun ofte suges i munden. Hun har efter sin ulykke været meget plaget af ødelagt tarmfunktion, hvilket medvirker at hun kan have nogle voldsomme opkastninger. Pigen elsker musik, højtlæsning, socialt samvær, gå tur, og forskellige stimulis. Om familien Familien består af far, mor, storebror og pigen. Far og mor er skilt og har en deleordning med børnene 7/7. Begge bor i rækkehus med gode fysiske rammer. Der er et godt samarbejde forældrene imellem og med de ansatte. Det ligger familien meget på sinde, at man indgår i familiens hverdag og med respekt for måden de vælger at tilrettelægge pigens dag og pleje. Opgavens omfang Familien har en 24-timers ordning fordelt på dag- og nattevagter 07-19.15 og 19-07.15. På dagvagten er det din opgave at få pigen op om morgenen og gøre hende klar til skole. Efter morgenseancen kommer der en bus og bringer dig og pigen i skole. På skolen arbejder du i tæt samarbejde med skolens lærere og fysioterapeuter. Efter endt skoledag kl. 14.00, tager I sammen hjem, hvor det er tid for pigen at hvile. Når forældrene kommer hjem finder I, i fællesskab ud af, hvordan resten af eftermiddagen aftenen skal forløbe. Det er her vigtigt, at du som ansøger kan træde i baggrunden samtidig med, at du altid kan træde til, når det ønskes. Inden vagten slutter gør man i samarbejde pigen klar til natten. Om natten overvåges pigen, mens hun sover. Den primære opgave her er at sikre frie luftveje, give sondemad og medicin, samt vendinger/lejringer ved behov. Olivia Danmark tilbyder Mulighed for et job, hvor det i høj grad er din person som sættes i fokus. Gode kollegaer som altid er parate med sparring og støtte. Et team hvor samarbejde er i højsæde. En familie som går positivt og naturligt ind i at løse opgaven sammen med teamet. En teamleder i ryggen som altid står til rådighed. Personalemøder, supervision, kurser og sociale arrangementer. Som ansat i Olivia Danmark bliver du omfattet af overenskomst med FOA, og er derfor sikret en række grundvilkår. Din løn afhænger af din erfaring og úddannelse. Dig vi leder efter Du er uddannet som social og sundhedsassistent eller sygeplejerske med erfaring fra handicapområdet. Som person er du nysgerrig og er interesseret i at lære pigen at kende. Derudover er du empatisk, kan arbejde i et roligt tempo og det falder dig naturligt at tage ansvar. Du ser det ikke som et problem at arbejde i 2 hjem og forskellige måder at gå til opgaven, og det er en fordel, hvis du er fleksibel og kan hjælpe til ved ledige dag- eller nattevagter i forbindelse sygdom eller ferie hos kollegaerne på teamet. Du er i besiddelse af en bil, da der er dårlige offentlige forbindelser til hjemmene og af hensyn til pigen og familien er du ikke-ryger. Ansøgning og kontakt Send gerne din ansøgning hurtigst muligt. Vi kalder løbende til samtale, og ansætter lige så snart, den rigtige kandidat er fundet. Har du nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte teamleder Mia Overgaard Brønnum på tlf: 88887171 Vi ser frem til at høre fra dig.
OLIVIA DANMARK A/S
Indrykket 20. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk