Nyheder fra Fredensborg

12 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Fredensborg og omegn

Job tilbydes:
Studieadjunkt/studielektor til professionsbacheloruddannelsen Skov- og landskabsingeniør
Skovskolen søger en studieadjunkt/studielektor til professionsbacheloruddannelsen Skov- og landskabsingeniør Skovskolen på Institut for Geovidenskab, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet søger en studieadjunkt/studielektor med forventet tiltrædelse 1. august 2022. På uddannelsen til skov- og landskabsingeniør skal de studerende kende både den teoretiske og praktiske viden inden for skovbrug, derfor lægger vi vægt på at du har erfaring og viden fra begge dele. Endvidere skal du være en dygtig formidler hvor det didaktiske og pædagogiske vægter højt. Du skal selvstændigt kunne tilrettelægge undervisningen, herunder ekskursioner og øvelser i felten. Da du ofte samarbejder med andre, når du udvikler din undervisning, vil dine samarbejdsevner være vigtige. Du kommer til at være en del af underviserteamet på skov- og landskabsingeniøruddannelsen. Dette indebærer både deltagelse i det tværfaglige arbejde om hele uddannelsen og deltagelse i faglig sparring omkring netop dine fagområder - også i forhold til Skovskolens nyligt etablerede afdeling på Eldrupgård i Jylland. Arbejdsstedet: Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet - KU-SCIENCE. Skovskolen har godt 90 ansatte, som arbejder med uddannelser og kurser indenfor for skov, park, landskab, friluftsliv og formidling. Derudover løser Skovskolen udviklingsopgaver og udbyder efteruddannelseskurser på alle niveauer inden for fagområderne samt udbyder kurser og rådgivning som indtægtsdækket virksomhed. Skovskolen er inddelt i tre videncentre, hvor du bliver tilknyttet Videncenter Skov og natur. Vi tilbyder et uhøjtideligt, fleksibelt arbejdsmiljø med en gruppe af dedikerede og engagerede undervisere og studerende. Derudover er Skovskolen med sin placering i kanten af Gribskov med udsigt over Esrum Sø en af Danmarks smukkeste arbejdspladser. Stillingsindhold: Skovskolen lægger vægt på at give vores studerende, elever og kursister den bedst mulige faglige ballast i forhold til den grønne sektors behov og de bedst mulige oplevelser under deres uddannelser og deres ophold på skolen. Vi søger derfor en dygtig og engageret studieadjunkt/studielektor, der kan varetage og udvikle undervisning bredt inden for f.eks. følgende faglige felter: Skovdyrkning Driftsteknik inden for skovbrugets opgaver, herunder ressourcevurdering Anvendelse af maskiner i dansk skovbrug Anvendelse af GIS i skov- og naturforvaltning Skovøkonomi Som studieadjunkt vil du kunne få kursusansvar for et eller flere kurser afhængig af din faglige ballast og tyngde. Kvalifikationskrav: En relevant videregående uddannelse på minimum kandidatniveau som eksempelvis forstkandidat el. lign. Et indgående teoretisk kendskab til fagområdet inden for skov- og landskabsforvaltning Erfaring med metodik og analyse inden for fagfeltet Solid faglig viden om skovbrugets forudsætninger, roller og produkter Flerårig erhvervserfaring med praksisnær skovdrift, skovforvaltning, ressourceforbrug og evt. GIS Evt. kendskab til praktisk naturforvaltning Et solidt fagligt netværk Dygtig formidler, der brænder for at undervise – gerne erfaring med undervisning på professionsbachelorniveau Stærke samarbejdsevner Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i staten. Løn fastsættes efter principperne om ny løn, hvor der er mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer og erfaring. Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Du vil blive ansat som studieadjunkt eller studielektor afhængig af dine kvalifikationer. Indplaceringen sker efter konkret bedømmelse af sagkyndige bedømmere. Hvis ansættelsen sker som studieadjunkt, vil det være med henblik på opkvalificering til studielektorniveau. Ansættelsesområdet er Københavns Universitet og med Skovskolen, Nødebovej 77A, Nødebo, 3480 Fredensborg som tjenestested. Stillingen er en fuldtidsstilling. Du indgår i Skovskolens samlede gruppe af undervisere med reference til studielederen for Skov- og landskabsingeniøruddannelsen. Der er gode udviklingsmuligheder i jobbet og vi prioriterer faglig og pædagogisk kompetenceudvikling højt. Yderligere information, ansøgning og samtale Yderligere oplysninger om jobbet, ansættelsesforhold og arbejdssted fås ved henvendelse til studieleder Henning Uldal på telefon 35 32 31 42 eller mail henu@ign.ku.dk. Ansøgning Ansøgningen skal være bilagt CV med fremhævelse af relevante kompetencer og opnåede resultater samt dokumentation for relevant uddannelse. Vi modtager kun elektroniske ansøgninger. Søg stillingen via knappen 'ANSØG OM JOB'. Ansøgningsfrist er den 6. juni 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25. Stillingen ønskes besat fra 1. august 2022 eller snarest derefter. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen uanset personlig baggrund. Skovskolen er en sektion under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på Københavns Universitet (KU). IGN har en stærk tradition for tværfagligt samarbejde både internt og eksternt og er med til at løse de store udfordringer med klimaforandringer og øget pres på naturressourcerne. IGN forsker og underviser i jordens tidligere, nuværende og fremtidige fysiske kemiske og biologiske miljøer og deres samspil med samfund og mennesker. IGN rådgiver myndigheder og virksomheder samt bidrager med viden og færdiguddannede kandidater til en bæredygtig fremtid
KU - SCIENCE - IGN - SKOVSKOLEN
Indrykket 23. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk