Lægesekretær med stærke kommunikationsevner til Central Enhed for Kvalitetssikring

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at være tovholder i en regional enhed, som går på tværs af Region Hovedstaden, de biokemiske afdelinger og praksislægerne i regionen? Er du frisk på web-arbejde, og kan du formulere dig præcist og korrekt, så det vigtige budskab når frem til din modtager? Så er denne stilling måske noget for dig. Vi har en ledig stilling på 30 timer om ugen til en lægesekretær. Stillingen er til besættelse 15. august eller snarest derefter.

Om Central Enhed for Kvalitetssikring (CEK) Central Enhed for Kvalitetssikring af laboratorieanalyser i praksissektoren er den regionale kvalitetsorganisation til faglig rådgivning og kvalitetssikring hos de alment praktiserende læger i Region Hovedstaden. Fysisk er CEK placeret i Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital, men enheden dækker hele Region Hovedstaden (inkl. Bornholm).

I CEK sidder fem laboratoriekonsulenter, en overlæge og en administrativ medarbejder (dig), foruden chefbioanalytikeren på Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital, som er nærmeste leder for de ansatte i CEK.

De fem laboratoriekonsulenter er det primære bindeled mellem på den ene side de omkring 600 praktiserende læger i Region Hovedstaden og på den anden side de fem laboratorieområder, der er i Region Hovedstaden: NORD, BYEN, MIDT, SYD og Bornholm.

Laboratoriekonsulenterne supporterer de praktiserende læger i forhold til parallelanalyse og kvalitetssikring af analyse-apparatur. Desuden passer de en hotline, hvor praksislægerne kan ringe og få hjælp og rådgivning. Laboratoriekonsulenterne står også for undervisning i blodprøvetagning af praksispersonale, og en gang om året afvikles et minisymposium (en kursusdag) for praksislægerne i Region Hovedstaden.

I løbet af året holdes der en række faste møder i CEK-regi:

  • Faglige team-møder én gang om måneden for laboratoriekonsulenterne, overlægen og chefbioanalytikeren – det er fysiske møder lokalt på Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital.
  • Driftsmøder (på Teams) fire gange om året. Her deltager foruden CEK repræsentanter fra alle laboratorier i regionen, systemadministratorer, Center for Sundhed (Enhed for Praksisaftaler) og Center for Ejendomme (Enhed for Transport og Flådestyring).
  • Styregruppemøder (på Teams) to gange om året. På disse møder deltager ligeledes repræsentanter fra alle involverede instanser – men der er færre deltagere. Her lægges de overordnede rammer for CEK og samarbejdet.
Om den ledige stilling Du kommer til at sidde på et stort kontor sammen med laboratoriekonsulenterne. Det er sjældent, at alle laboratoriekonsulenterne er på kontoret samtidig – som regel er der to-tre andre på kontoret foruden dig.

Din funktion er understøttende i forhold til CEK-organisationen. I dagligdagen er det dig, der drifter CEK’s hjemmeside (www.regionh.dk/laboratoriebetjening) samt skriver og udsender nyheder til de praktiserende læger, når der er behov for det. En del af web-arbejdet består også i at revidere listen over prøvetagningssteder i Region Hovedstaden, når der er ændringer til den.

Som en vigtig del af dit job er din tovholderfunktion for alle møder i CEK-regi – dvs. at det er dig, der indkalder til alle møderne, samler punkter til dagsordenerne og tager/skriver referat. Du hjælper også med at følge op på løse ender efter møderne og minder mødedeltagerne om frister og deadlines.

Det er også dig, der er den primære drivkraft ved den praktiske tilrettelæggelse af Minisymposiet, som typisk løber af stablen i DGI-byen i København. Når datoen og foredragsholderne er lagt fast, er det dig, der søger for alt det praktiske omkring lokalebooking, udfærdigelse af program, modtagelse af tilmeldinger, opdatering af hjemmesiden med mere.

CEK skal levere en årsrapport til styregruppen – og det er dig, der skal samle og færdiggøre denne rapport – selvfølgelig i samarbejde med overlægen, chefbioanalytikeren og laboratoriekonsulenterne.

Foruden opgaverne i CEK, vil du skulle hjælpe med referatskrivning og andet forefaldende sekretærarbejde i Klinisk Biokemisk Afdeling. Denne del af dit job vil du komme til at løse primært i samarbejde med Klinisk Biokemisk Afdelings afdelingsledelsessekretær.

Når du bliver ansat i CEK vil du få et introprogram, hvor du i løbet af din første tid hos os vil blive introduceret til dine kollegaer, afdelingen, hospitalet og de forskellige opgaver, som du skal varetage. Du får også en mentor, som du vil have et samarbejde med det første år.

Vi har desuden forskellige tilbud til afdelingens medarbejdere – fx har vi en fælles løbeklub, hyggelige krea-eftermiddage, fælles motion i den travle hverdag og forskellige årligt tilbagevendende begivenheder som julefrokost, motionsdag, sommerfest og fælles cykeltur til Gilleleje.

Om dig Du er uddannet lægesekretær.

Da du kommer til at skulle skrive og formidle meget, forventer vi, at du er god til at formulere dig kort og klart i et korrekt og præcist skriftsprog. Til driftsmøderne er der typisk mere end 20 deltagere, så du må holde hovedet koldt og skrive hurtigt.

I forhold til nyhederne vil det som regel være din opgave at hjælpe med at omsætte laboratoriefagligt stof til praktiserende læger og praksispersonale, så det er vigtigt, at du har en vis forståelse for afsender-modtager-forhold.

Derudover forventer vi, at du:

  • løser dine opgaver selvstændigt og overholder deadlines
  • er venlig og imødekommende
  • er en god kollega
  • er god til at netværke.
Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du tidligere har arbejdet med web-redigering – gerne et sted i Region Hovedstaden. Ligeledes er det en fordel, hvis du har erfaring med arbejdet i en lægepraksis.

Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

Stillingen er på 30 timer/uge.

Om Klinisk Biokemisk Afdeling Du kan læse mere om afdelingen på www.nordsjaellandshospital.dk/klinisk-biokemi. Desuden kan du følge os på Instagram på biokemisk_nordsjaelland.

Ansøgningsprocedure Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefbioanalytiker Bettina Friis Olsen, bettina.friis.olsen.01@regionh.dk / 23 74 69 39 eller kommunikationsmedarbejder Helle Alsbæk, helle.alsbaek@regionh.dk / 49 29 69 40.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 20.06.23. Vi forventer at afholde samtaler i uge 25-26.

Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Fredensborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid

-Arbejdsgiver:

Nordsjællands Hospital (Hillerød), Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=342&ProjectId=249926&DepartmentId=18827&MediaId=4733&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5846609

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet