Studieadjunkt/Studielektor til Skovskolen til skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Skovskolen på Institut for Geovidenskab, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet søger en koordinator og underviser med forventet tiltrædelse februar 2024.

Vi søger en dedikeret medarbejder med arbejdssted på Skovskolen Nødebo, der i rollen som koordinator i bred forstand er tilgængelig for underviserkollegaerne ift. både faglig og personlig sparring. Desuden er opgaven at koordinere underviserressourcer i forhold til kurserne, der udbydes på skov- og landskabsingeniøruddannelsen. Det sker i tæt samarbejde med studielederen, der har base på Skovskolen Djursland.

Som underviser vil du i kurset Skov og Landskab give de studerende et naturfagligt grundlag, som kan bringes i anvendelse i forbindelse med skovdyrkning og i forbindelse med natur- og landskabspleje. Desuden skal du undervise i kurset Økologi, hvor den studerende med udgangspunkt i skove, søer, vandløb og terrestriske naturtyper i det åbne land skal kunne analysere et økosystem med henblik på en bæredygtig forvaltning. Det er et ønskescenarie, hvis du samtidig kan bringe din praktiske erfaring i spil f.eks. i kurset Driftsteknik og logistik.

Vi forventer, at du har et solidt fagligt netværk, og at du – ud over en relevant faglig uddannelse på kandidatniveau – også har viden og erfaring fra praksis.

Desuden skal du være en dygtig formidler, hvor det didaktiske og pædagogiske vægter højt. Du skal selvstændigt kunne tilrettelægge undervisningen, herunder ekskursioner, øvelser i felten og i laboratoriet.

Arbejdsstedet
Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – KU SCIENCE. Skovskolen har godt 90 ansatte, som arbejder med uddannelser og kurser indenfor for skov, park, landskab, friluftsliv og formidling. Derudover løser Skovskolen udviklingsopgaver og udbyder efteruddannelseskurser på alle niveauer inden for fagområderne samt udbyder kurser og rådgivning som indtægtsdækket virksomhed.

Vi kan tilbyde et uhøjtideligt, fleksibelt arbejdsmiljø med en gruppe af dedikerede og engagerede undervisere og studerende. Ud over et godt arbejdsmiljø, så er Skovskolen med sin placering i kanten af Grib Skov (Nødebo) og i Løvenholmskovene (Djursland)en af Danmarks smukkeste arbejdspladser.

Stillingsindhold
Stillingen er delt mellem ca. 15 pct. på koordinering og 85 pct. på undervisning med følgende opgaver:

Kvalifikationer

  • Relevant uddannelse på kandidatniveau f.eks. som cand.silv. eller lignende
  • Erfaring med koordination er en fordel
  • Stor faglig viden inden for skovdrift og naturforvaltning
  • Gerne flere års erhvervserfaring fra stilling som skovfoged, naturforvalter eller lignende i privat eller offentlig virksomhed
  • Dygtig formidler, der brænder for at undervise
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i staten. Løn fastsættes efter principperne om ny løn, hvor der er mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer og erfaring. Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Du kan søge stillingen enten som studieadjunkt eller studielektor. Det er muligt at søge stillingen på begge niveauer. Hvis dette er tilfældet, skal du uploade to ansøgninger.

Hvis ansættelsen sker som studieadjunkt, skal der inden udløbet af de første 6 år ske en fagkyndig bedømmelse med henblik på overgang til ansættelse som studielektor. Et væsentligt kriterium for at blive bedømt kvalificeret som studielektor er bestået universitetspædagogikum.

Ansættelsesområdet er Københavns Universitet og med Skovskolen, Nødebovej 77A, Nødebo, 3480 Fredensborg som tjenestested. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Du indgår i Skovskolens samlede gruppe af undervisere med reference studieleder for skov- og landskabsingeniør.

Der er gode udviklingsmuligheder i jobbet, og vi prioriterer faglig og pædagogisk kompetenceudvikling højt.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om job, ansættelsesforhold og arbejdssted fås ved henvendelse til Studieleder Lisbet Holm 4018 5511.

Ansøgning
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via jobportalen. Tryk på ”SØG STILLINGEN” for at fremsende ansøgningen elektronisk.

Vedlæg

  • Ansøgningen
  • CV
  • Dokumentation for relevant uddannelse
  • Dokumentation for bestået universitetspædagogikum (kun for ansøgning til studielektor)
Stillingen ønskes besat fra 1. februar 2024 eller snarest derefter.

Ansøgningsfristen er den 13. december 2023.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Fredensborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

KU - SCIENCE - IGN - SKOVSKOLEN, Nødebovej , 3480 Fredensborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5948985

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet