Hus F på Blindecenter Bredegaard søger en fagligt nysgerrig socialpædagog

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en ny kollega til hus F, der hviler solidt i sin faglighed og ikke er bange for at bringe den i spil i hverdagen. Flere af beboerne i hus F er døvblinde og har udover deres syns- og hørehandicap multiple funktionsnedsættelser som fx svær epilepsi. Medarbejderne arbejder tværfagligt og har fokus på kommunikation i forhold til beboere og low arousal.

Udover den pædagogiske indsats, er pleje også en naturlig del af hverdagen, da flere af husets beboere har behov for hjælp til personlige pleje blandt andet bad og bleskift.

Derudover ser vi gerne, at du har gode kommunikative evner og har erfaring i at dokumentere dit arbejde grundigt – vi anvender fagsystemet Nexus.Din personlige profil:

 • Du er socialpædagog gerne med erfaring indenfor det specialiserede socialområde
 • Du har meget gerne erfaring i at arbejde neuropædagogisk, men det er ikke et krav
 • Du er god til at skabe overblik og kan selvstændigt tilrettelægge og strukturere dagligdagen i huset
 • Du samarbejder gennem dialog og sparring og kan formidle din faglige viden
 • Du kommunikerer klart og i overensstemmelse med Bredegaards værdigrundlag
 • Du er tålmodig og rolig i situationer, hvor du fx hjælper beboerne med at spise eller afhjælper et epileptisk anfald


Vi tilbyder:

 • Grundigt introduktionsforløb
 • Blandede vagter fordelt på dag og aften i tidsrummet 07:00-23:00 på hverdage, hver tredje weekend og helligdage. Vi er lydhør overfor dine særlige ønsker og behov.
 • Kontaktperson for 1-2 beboere med ansvar for udarbejdelse af afdækning, individuelle planer, målarbejde og daglig dokumentation
 • Tværfagligt samarbejde med bl.a. social-og sundhedsassistenter, fysioterapeuter og ergoterapeuter og andre faggrupper på Bredegaard
 • Intern neuropædagogisk supervision
 • Internt undervisningsforløb i bl.a. neuropædagogik, mobility, ADL og sanseintegration
 • Fokus på pårørende- og netværkssamarbejde
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • En arbejdsplads med plads til humor og hinanden
 • Mulighed for at være med til at udvikle Bredegaard og bidrage til det tværfaglige samarbejde


Om Blindecenter Bredegaard
Blindecenter Bredegaard er et højt specialiseret bo- og dagtilbud efter servicelovens §§ 108, 103 og 104. Målgruppen er synshandicappede voksne med multiple funktionsnedsættelser. Vi har høj faglig viden og ekspertise på synsområdet herunder døvblindhed. Vi er udviklingsorienteret arbejdsplads med mange studerende og løbende projekter, der skaber synlighed og som forbedrer beboernes livsvilkår.

Der bor 41 beboere på Bredegaard fordelt på to tværfaglige teams. Dagtilbuddet består af et aktivitets- og samværstilbud og værkstedsenheder med beskæftigelse indenfor metal, montage, tekstil, IT-upcycling, musik og medier.

Vores kerneopgave er at give en sammenhængende indsats, der støtter borgeren i at leve et selvstændigt og aktivt liv ud fra egne ønsker og resurser. Læs mere om os på www.blindecenterbredegaard.dk.

Vilkår, yderligere oplysninger og ansøgningsfrist
Stillingen er på 37 timer om ugen og ansættelse sker efter gældende overenskomst. Arbejdstiden er fordelt dag og aften i tidsrummet 07:00-23:00 på hverdage, hver tredje weekend og helligdage. Vi er lydhør overfor dine særlige ønsker og behov. I hus F er der tilknyttet to faste nattevagter.

Tiltrædelse snarest muligt. Ansøgning vedlagt CV og evt. andre relevante bilag bedes sendt via link senest 11. december 2023. Vi indkalder til samtaler løbende.

Vi indhenter to referencer samt en udvidet straffeattest ved påtænkt ansættelse.

Hvis du har spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte funktionsleder Peter E. Petersen 71 70 27 22.

Har vi vakt din interesse, hører vi meget gerne fra dig.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Fredensborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Bredegaard, Lindelyvej , 3480 Fredensborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5948217

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet